Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.1.4. Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Mērķa grupa:

Saimnieciskās darbības veicēji, tai skaitā saimnieciskās darbības uzsācēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts saimnieciskās darbības veicēju izveidei un attīstībai, sniedzot mikroaizdevumus un augsta riska aizdevumus, kā arī nodrošinot konsultācijas un apmācības.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

21 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 328 31.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?