Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālais veselības dienests (NVD)

Mērķa grupa:

Ārstniecības iestādes, Nacionālais veselības dienests

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

1. Būvniecības darbiem;

2. Iekārtu un aprīkojuma iegādei un montāžai;

3.  Informācijas tehnoloģiju risinājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai;

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

152 136 253

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 870, 20.12.2017.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.3.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase - 1. kārta

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?