Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālais veselības dienests (NVD)

Mērķa grupa:

Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, ārstniecības iestādes, pašvaldības.

Mērķis

Specifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

2. prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde;

3. vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana;

4. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

3 918 310

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.666 28.10.2014.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 9.2.3.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?