Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Komersanti, kas investē vai investēs pētniecībā un attīstībā

Mērķa grupa:

Komersanti

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Atbalstāmās darbības:

Projekta atbalstāmās darbības ir eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošana vai iegāde, kā arī uzstādīšana un testēšana reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību, līdz tehnoloģiju gatavības līmenim Nr. 8 (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) ieskaitot, bet nepārsniedzot šo līmeni. Tehnoloģiju gatavības līmenis Nr. 8 ir pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis un ir sasniegts, ja sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

50 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.293 10.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?