• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS VADĪBA
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktore Anita Krūmiņa 22306116 cfla[at]cfla.gov.lv
Direktora vietniece stratēģiskajos jautājumos, Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore Dace Burkāne 26016872 dace.burkane[at]cfla.gov.lv
Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore Gundega Šulca 29514645 gundega.sulca[at]cfla.gov.lv
Izglītības un zinātnes attīstības departamenta direktore Gertija Žlabe 29520524 gertija.zlabe[at]cfla.gov.lv
Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta direktore Ilze Strazdiņa 26950818 ilze.strazdina[at]cfla.gov.lv
Infrastruktūras attīstības departamenta direktore Solita Dombrovska 26018066 solita.dombrovska[at]cfla.gov.lv
Vides un energoefektivitātes departamenta direktors Edgars Kalbergs 29172206 edgars.kalbergs[at]cfla.gov.lv
Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktore Anita Ozola 26950375 anita.ozola[at]cfla.gov.lv
Administrācijas vadītāja Irēna Priede 26950439 irena.priede[at]cfla.gov.lv
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore Marina Vorobjova-Vaišļa 26017142 marina.vorobjova-vaisla[at]cfla.gov.lv
PROGRAMMU VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Daiga Reihmane 26820413 daiga.reihmane[at]cfla.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Luste 26019685 ieva.luste[at]cfla.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Laure 26808660 linda.laure[at]cfla.gov.lv
Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Viktorija Maksimenko 26950226 viktorija.maksimenko[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieka p.i., vecākā eksperte Signe Tuklere 27064833 signe.tuklere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Regīna Vigula 27053305 regina.vigula[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Tatjana Āboliņa 20027689 tatjana.abolina[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Ance Klāva 26950274 ance.klava[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Anda Dručka 29557967 anda.drucka[at]cfla.gov.lv
Programmu vadības un metodikas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inga Brice-Sabitova 26010226 inga.brice-sabitova[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Aigars Rumba 26950629 aigars.rumba[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Olga Kuzenkova 29618515 olga.kuzenkova[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Svirska 26950406 ilze.svirska[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Kaspars Šlihta 22317854 kaspars.slihta[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Laura Jerķe 28445173 laura.jerke[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Tatjana Pašāne 20038808 tatjana.pasane[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Jolanta Čerpakovska 26010880 jolanta.cerpakovska[at]cfla.gov.lv
Vecākais ekperts Jānis Bogužs 20006115 janis.boguzs[at]cfla.gov.lv
Vadības informācijas sistēmas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anete Jaudzema 28447267 anete.jaudzema[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Žanete Zaharova 27078835 zanete.zaharova[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Artūrs Kauliņš 26016706 arturs.kaulins[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Mikus Strazdiņš 27026113 mikus.strazdins[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Edvarts Krakts 26950691 edvarts.krakts[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inga Ķere 27059547 inga.kere[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Valts Skolmeisters 27028584 valts.skolmeisters[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Juta Šķipore 20047983 juta.skipore[at]cfla.gov.lv
Vecākais referents Juris Grebežs 26019593 juris.grebezs[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Kristīne Knipele 20006429 kristine.knipele[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Jevgenija Kučuna 27007682 jevgenija.kucuna[at]cfla.gov.lv
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Izglītības satura projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Sandra Rieksta 29625772 sandra.rieksta[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Ilona Skangale 26950765 ilona.skangale[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Piķiere-Some 29535086 ieva.pikiere-some[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Antra Kamradze 27027524 antra.kamradze[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Jodele 20360333 lze.jodele[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Vija Valpētere 26950767 vija.valpetere[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inguna Taukača 26950485 inguna.taukaca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vineta Rusāne 27029967 vineta.rusane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Katkovska 29615704 inese.katkovska[at]cfla.gov.lv
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Anta Vērdiņa 25900810 anta.verdina[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Inese Jēkabsone 26019514 inese.jekabsone[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Marina Zaharova 28230933 marina.zaharova[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Elīna Millere 27051185 elina.millere[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inta Štāle 27041458 inta.stale[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Karīna Circene 27039766 karina.circene[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ingrīda Rudzīte 29564088 ingrida.rudzite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Kokoreviča 27026679 inga.kokorevica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Māra Reča 20044547 mara.reca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Karīna Tkačuka 20367138 karina.tkacuka[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līvija Rumbeniece 20045129 livija.rumbeniece[at]cfla.gov.lv
Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i. Anta Vērdiņa 25900810 anta.verdina[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Atvars Saušs 27021701 atvars.sauss[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Zenta Rasmuse 29634851 zenta.rasmuse[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Guna Legzdiņa guna.legzdina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līva Stūrīte 26828902 liva.sturite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Riekstiņa 29809865 inga.riekstina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Sergejs Eizāns 27005482 sergejs.eizans[at]cfla.gov.lv
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS PROJEKTU DEPARTAMENTS
Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Kalēja 26019623 inese.kaleja[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Ilze Vaivode 27066927 ilze.vaivode[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Gunta Birze 27074306 gunta.birze[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Tatjana Lucēviča 20374308 tatjana.lucevica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Irina Lauva 27061349 irina.lauva[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inese Geikina 26018418 inese.geikina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sandra Zemture 28235933 sandra.zemture[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Māris Dzenis 26018097 maris.dzenis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elīna Vilcāne 27091108 elina.vilcane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Edgars Emulis 29906128 edgars.emulis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Viāna Vizule 27055842 viana.vizule[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anete Mille-Grebeņņikova 27048781 anete.mille-grebennikova[at]cfla.gov.lv
Sabiedrības attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Airisa Budova 26016726 airisa.budova[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Agnese Klētniece 26950423 agnese.kletniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sanita Krištopāne-Runča 28803955 sanita.kristopane-runca[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Indrāne 27084245 ilze.indrane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Petrovska-Lazdiņa 29562712 kristine.petrovska-lazdina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Vija Krištafenko 26019351 vija.kristafenko[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inese Sekača 26809987 inese.sekaca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Una Igaune 26018915 una.igaune[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Zeiferte 20394761 ieva.zeiferte[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Svetlana Jankovska 29525470 svetlana.jankovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ineta Vilcāne 22324533 ineta.vilcane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Diāna Striguna 20040158 diana.striguna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Valerijs Igovens 26019668 valerijs.igovens[at]cfla.gov.lv
Veselības attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Gunta Bērziņa 29563574 gunta.berzina[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Uģis Žukelis 27045178 ugis.zukelis[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Agris Teibe 29526537 agris.teibe[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Arturs Moisejs 29521057 arturs.moisejs[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Elīna Lodīte 22315499 elina.lodite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ināra Bergmane 25910017 inara.bergmane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Vītoliņa 20385515 ilze.vitolina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gunita Kozuliņa 26950396 gunita.kozulina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Krecere 29548840 inga.krecere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inga Zvaigznīte 29526085 inga.zvaigznite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inta Krauze 29575790 inta.krauze[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Balode 27052228 iveta.balode[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kate Jēkabsone 26818338 kate.jekabsone[at]cfla.gov.lv
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Teritoriju infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Jana Vecmane-Vetce 25919817 jana.vecmane-vetce[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Gundega Fokina 26018629 gundega.fokina[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Dainis Lietavietis 29552914 dainis.lietavietis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Diāna Meijere 26950241 diana.meijere[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dace Kupča 28819144 dace.kupca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anete Mandeika 28447545 anete.mandeika[at]cfla.gov.lv
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Zemnicka 28235882 inese.zemnicka[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sintija Bērziņa 26016340 sintija.berzina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elvīra Fiļa 26018656 elvira.fila[at]cfla.gov.lv
Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Ābele 27008137 janis.abele[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Liāna Teilāne 27058283 liana.teilane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Olga Čehoviča 27043739 olga.cehovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Signe Keserovska 20015067 signe.keserovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Jānis Butāns 20016819 janis.butans[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dace Ceriņa 27090573 dace.cerina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gunita Meļķe 26950577 gunita.melke[at]cfla.gov.lv
Vecākais ekperts Vaclavs Stankevičs 29544715 vaclavs.stankevics[at]cfla.gov.lv
Kurzemes reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Beke 26016557 anita.beke[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Iveta Špicere 27037050 iveta.spicere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Beata Rudovica 26950618 beata.rudovica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Rožkalna 29522376 iveta.rozkalna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Irina Otto 26950725 irina.otto[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Māra Pudāne 27014399 mara.pudane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Daiga Kurzemniece 26016894 daiga.kurzemniece[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Burkevica 26018452 ilze.burkevica[at]cfla.gov.lv
Latgales reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane 26014237 liene.amantova-salmane[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Vineta Laizāne 26950194 vineta.laizane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Sondore 26016568 inese.sondore[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Zelma Kromane 26950165 zelma.kromane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Solvita Belinska 26950536 solvita.belinska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dzintra Spiča 26950791 dzintra.spica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Massale 29552806 liga.massale[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ināra Usāne 26016932 inara.usane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gunta Vigupe 20372944 gunta.vigupe[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Ņukša 26950346 iveta.nuksa[at]cfla.gov.lv
Vidzemes reģiona nodaļa
Nodaļas vadītājs Māris Millers 29453532 maris.millers[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Inese Lance 27024481 inese.lance[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Monta Nīmane 26950220 monta.nimane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Evita Kutakova 26018230 evita.kutakova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Čeiča 29526055 inga.ceica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Dreimane 26019205 inga.dreimane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anita Lauga 25900352 anita.lauga[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Laura Liepiņa 26950464 laura.liepina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Rode 22318828 liga.rode[at]cfla.gov.lv
Zemgales reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Rulle 28445185 liene.rulle[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Lija Avenīte 27090215 lija.avenite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Daina Brokāne 29527073 daina.brokane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Solvita Šurma 27022156 solvita.surma[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gunta Švarce 22305211 gunta.svarce[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sintija Zīverte 29528738 sintija.ziverte[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Baiba Upmane-Bukava 29615003 baiba.upmane-bukava[at]cfla.gov.lv
VIDES UN ENERGOEFEKTIVITĀTES DEPARTAMENTS
Vides infrastruktūras projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Sarmīte Lucāne 26950225 sarmite.lucane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte, nodaļas vadītāja vietniece p.i. Gunta Golde 29563841 gunta.golde[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Magda Kariņa 26950074 magda.karina[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ilva Razumļova 26950549 ilva.razumlova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Zeiļuka 29529302 inese.zeiluka[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Evita Daģe 26017508 evita.dage[at]cfla.gov.lv
Energoefektivitātes projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Valdis Puķītis 27078647 valdis.pukitis[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Dainis Ozols 20017468 dainis.ozols[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ilze Bērziņa 26012053 ilze.berzina[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Valters Šteinbergs 28813750 valters.steinbergs[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kristīne Latņikova 26950222 kristine.latnikova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Sārna 26950163 eva.sarna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Karīna Ķeņģe 28448752 karina.kenge[at]cfla.gov.lv
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU DEPARTAMENTS
Uzņēmējdarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja vietniece Diāna Škļara 29991823 diana.sklara[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Ābelīte 26015310 inese.abelite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Priedīte 29725079 kristine.priedite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Raitis Villers 27083445 raitis.villers[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sarmīte Fjodorova 20375171 sarmite.fjodorova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Agnese Znotiņa 26950160 agnese.znotina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Renāte Kārkliņa 26950452 renate.karklina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Aiga Zeme 27035198 aiga.zeme[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Bumbure-Džennetoglu 20380624 ieva.bumbure-dzennetoglu[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elīna Pētersone 29726715 elina.petersone[at]cfla.gov.lv
Inovāciju nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Kalenda 22339385 ieva.kalenda[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Dace Bērziņa 20395905 dace.berzina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Jeļena Kovaļevska 26019168 jelena.kovalevska[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Siliņa 27025574 ieva.silina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Madara Laube 26950697 madara.laube[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Cintija Ripa 26011716 cintija.ripa[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Jeļizaveta Ivanova 29553440 jelizaveta.ivanova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Zuce-Tenča 26003252 ilze.zuce-tenca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Dainis Selickis 20035706 dainis.selickis[at]cfla.gov.lv
JURIDISKĀ NODROŠINĀJUMA UN PROJEKTU ATLASES DEPARTAMENTS
Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļa
Nodaļas vadītāja Agija Bistere 26007911 agija.bistere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Viktorija Boboviča 20373447 viktorija.bobovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Anita Čāčus 27056689 anita.cacus[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Santa Borkovica 29903166 santa.borkovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Antra Dzērve 20361621 antra.dzerve[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Karina Visikovska 20019248 karina.visikovska[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Gunta Šlihta 29568220 gunta.slihta[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Šantare 29718867 dace.santare[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Agrita Ķepīte 29720335 agrita.kepite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Laura Ausmane 20043974 laura.ausmane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Elvīra Prokofjeva 27072590 elvira.prokofjeva[at]cfla.gov.lv
Infrastruktūras projektu atlases nodaļa
Nodaļas vadītāja Sigita Krumholce 22328130 sigita.krumholce[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Laura Kronlaka 26950417 laura.kronlaka[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Šmite 20391910 kristine.smite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Baiba Ligere 20043613 baiba.ligere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Elita Arbidāne 27065885 elita.arbidane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dinija Frijāre 26016298 dinija.frijare[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Agnese Rūsiņa 28807856 agnese.rusina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Barkāne 28459054 dace.barkane[at]cfla.gov.lv
Eksperte Inguna Kalere 22323740 inguna.kalere[at]cfla.gov.lv
Eksperte Nadežda Pūtele 20035946 nadezda.putele[at]cfla.gov.lv
Eksperts Jānis Pērkons 26807762 janis.perkons[at]cfla.gov.lv
Eksperte Madara Zamarina 26802187 madara.zamarina[at]cfla.gov.lv
Eksperte Evija Nagle 26015764 evija.nagle[at]cfla.gov.lv
Juridiskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Linda Pucēna 26950459 linda.pucena[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte - juriskonsulte Daina Pulkstene 26017483 daina.pulkstene[at]cfla.gov.lv
Juriskonsults Jānis Streipa 26950169 janis.streipa[at]cfla.gov.lv
Juriskonsulte Zane Savicka 29563199 zane.savicka[at]cfla.gov.lv
Juriskonsulte Līga Grantiņa 20373700 liga.grantina[at]cfla.gov.lv
Personālvadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Sanita Maurīte – Šmite 27097839 sanita.maurite-smite[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Daina Olte 26950612 daina.olte[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Sanita Ušacka 27052926 sanita.usacka[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Dace Kalberga 29611639 dace.kalberga[at]cfla.gov.lv
FINANŠU VADĪBAS UN GRĀMATVEDĪBAS DEPARTAMENTS
Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Rita Riherte 26950566 rita.riherte[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Inita Zahareviča 28230018 inita.zaharevica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Lita Sabule 26950662 lita.sabule[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dana Piļeva 26950413 dana.pileva[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Liene Pētersone 26955479 liene.petersone[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Marina Žakoviča 28237274 marina.zakovica[at]cfla.gov.lv
Eiropas Savienības fondu maksājumu un grāmatvedības uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Paegle 26950379 inese.paegle[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Iveta Kalniņa-Malzubre 26019860 iveta.kalnina-malzubre[at]cfla.gov.lv
Vecākā grāmatvede Dita Akmene 26014716 dita.akmene[at]cfla.gov.lv
Vecākā grāmatvede Diāna Bīgastāne 26016667 diana.bigastane[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Iveta Lāce 26015455 iveta.lace[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Gunita Pūpēde 20377259 gunita.pupede[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Inta Revkova 26958720 inta.revkova[at]cfla.gov.lv
ADMINISTRĀCIJA
Lietvedības un arhīva nodaļa
Nodaļas vadītāja Santa Vespere 27067649 santa.vespere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sarmīte Vucena 26950673 sarmite.vucena[at]cfla.gov.lv
Vecākā lietvede Aija Pāviška 22306116 aija.paviska[at]cfla.gov.lv
Vecākā lietvede Ilona Žīgure 26950421 ilona.zigure[at]cfla.gov.lv
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Kristīne Rubika 26015887 kristine.rubika[at]cfla.gov.lv
Eksperte iepirkumu jautājumos Ivonna Iļjenko 27017761 ivonna.iljenko[at]cfla.gov.lv
Eksperte iepirkumu jautājumos Santa Vītola 20029022 santa.vitola[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzinis Agris Pastars 29534906 agris.pastars[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzine Anita Līdaka 27042936 anita.lidaka[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzine Līga Politere 26950324 liga.politere[at]cfla.gov.lv
Automobiļa vadītājs Andis Dimbiers 26017999 andis.dimbiers[at]cfla.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Mucenieks 27010774 janis.mucenieks[at]cfla.gov.lv
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks Rolands Slūka 29563586 rolands.sluka[at]cfla.gov.lv
Vecākais datortīkla administrators Jānis Stikāns 26365749 janis.stikans[at]cfla.gov.lv
Datortīkla administrators Edgars Dorotkins 20013597 edgars.dorotkins[at]cfla.gov.lv
Klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Dace Fūrmane 27009103 dace.furmane[at]cfla.gov.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Solvita Brence 27012216 solvita.brence[at]cfla.gov.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Ginta Ieva Bērziņa 26012876 ginta.ieva.berzina[at]cfla.gov.lv
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Marts 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 2017-03-02

  • Seminārs atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstības programmā
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-03-07

  • CFLA uzņem Horvātijas speciālistus un dalās pieredzē par ES fondu finanšu instrumentu ieviešanu
 • 8
 • 2017-03-08

  • CFLA uzņem Horvātijas speciālistus un dalās pieredzē par ES fondu finanšu instrumentu ieviešanu
 • 9
 • 2017-03-09

  • CFLA uzņem Horvātijas speciālistus un dalās pieredzē par ES fondu finanšu instrumentu ieviešanu
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 2017-03-29

  • CFLA aicina uz semināru “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”
  • Eiropas Komisijas pētniecības finansēšanas sistēmas ekspertu vizīte Latvijā
 • 30
 • 31