• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Palīgs finansējuma saņēmējiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Aģentūra) ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem (Finansējuma saņēmēji), kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.

 

Lai skatītu informāciju par katru sadaļu, spiediet uz attiecīgās sadaļas nosaukuma!

Pilnu projekta ieviešanas ciklu varat apskatīt šeit 

 

!

Ņemot vērā, ka 2007.-2013.g. plānošanas periods tuvojas noslēgumam, tuvojas arī  Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas beigu termiņš. Atgādinām, ka saskaņā ar 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 1. punktu finansējuma saņēmēju samaksāto izdevumu attiecināmības [atbilstības] termiņa pēdējā diena ir 2015. gada 31. decembris.

Līgums vai vienošanās starp CFLA un finansējuma saņēmēju nosaka, ka „uz Atbalsta summu var pretendēt izmaksas, par kurām maksājumi veikti ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņa, ja Līguma individuālajā daļā nav noteikts citādi”.

Vēršam uzmanību, ka visiem maksājumiem par projekta aktivitāšu ietvaros veiktajiem  darbiem, piegādēm ir jābūt veiktām līdz 2015.gada 31.decembrim, pretējā gadījumā izmaksas nebūs attiecināmas. Ja gadījumā saskatāt risku, ka projekts līdz šī gada beigām netiks pabeigts, lūdzam sazināties ar Jūsu projekta vadītāju CFLA!

   

?

Ja kādā no projekta ieviešanas posmiem rodas jautājumi vai neskaidrības, aicinām uzdot jautājumu mājaslapā vai sazināties ar Aģentūras darbiniekiem.

 

 

 

Informatīvais materiāls tiek regulāri papildināts.

pēdējo reizi aktualizēts: 30.09.2015.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Marts 2018
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2018-03-01

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai SAM 5.2.1.2. "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide", 3. kārta
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2018-03-07

  • Seminārs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Rīgā
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2018-03-13

  • Seminārs par atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2.kārtas atlase
 • 14
 • 2018-03-14

  • Seminārs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Jelgavā
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 2018-03-21

  • Seminārs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Cēsīs
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 2018-03-27

  • Seminārs par ES fondu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai valsts ēkās, 2.kārta
 • 28
 • 2018-03-28

  • Seminārs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Kuldīgā
 • 29
 • 30
 • 31
ISO
NaudaDarbība
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija