• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Palīgs finansējuma saņēmējiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Aģentūra) ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem (Finansējuma saņēmēji), kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.

 

Lai skatītu informāciju par katru sadaļu, spiediet uz attiecīgās sadaļas nosaukuma!

Pilnu projekta ieviešanas ciklu varat apskatīt šeit 

 

!

Ņemot vērā, ka 2007.-2013.g. plānošanas periods tuvojas noslēgumam, tuvojas arī  Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas beigu termiņš. Atgādinām, ka saskaņā ar 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 1. punktu finansējuma saņēmēju samaksāto izdevumu attiecināmības [atbilstības] termiņa pēdējā diena ir 2015. gada 31. decembris.

Līgums vai vienošanās starp CFLA un finansējuma saņēmēju nosaka, ka „uz Atbalsta summu var pretendēt izmaksas, par kurām maksājumi veikti ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņa, ja Līguma individuālajā daļā nav noteikts citādi”.

Vēršam uzmanību, ka visiem maksājumiem par projekta aktivitāšu ietvaros veiktajiem  darbiem, piegādēm ir jābūt veiktām līdz 2015.gada 31.decembrim, pretējā gadījumā izmaksas nebūs attiecināmas. Ja gadījumā saskatāt risku, ka projekts līdz šī gada beigām netiks pabeigts, lūdzam sazināties ar Jūsu projekta vadītāju CFLA!

   

?

Ja kādā no projekta ieviešanas posmiem rodas jautājumi vai neskaidrības, aicinām uzdot jautājumu mājaslapā vai sazināties ar Aģentūras darbiniekiem.

 

 

 

Informatīvais materiāls tiek regulāri papildināts.

pēdējo reizi aktualizēts: 30.09.2015.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija