• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Vispārīgā informācija

Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu sertificēšanas iestādes funkciju īstenošanu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ietvaros.

CFLA funkcijas

CFLA veic Solidaritātes programmas sertificējošās institūcijas funkcijas šādu vadošo iestāžu kompetencē esošu Solidaritātes programmas fondu ietvaros:

 • Iekšlietu ministrijas kompetencē esošo Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Bēgļu fonda III un Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros;
 • Kultūras ministrijas kompetencē esošā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros.

CFLA kā sertificēšanas iestāde apstiprina fondu projektu ietvaros veiktos izdevumus pirms progresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai. Fondu izveidi regulējošo dokumentu izpratnē tas nozīmē, ka Aģentūra:

 • apstiprina, ka izdevumu deklarācija ir precīza, tā ir sagatavota, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas un tajā izmantoti pārbaudāmi apliecinājuma dokumenti;
 • apstiprina, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem kritērijiem, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus;
 • apstiprināšanas nolūkā pārliecinās par Vadošās iestādes procedūru un veikto pārbaužu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu pārliecību par izdevumu deklarācijā uzrādīto izdevumu attiecināmību;
 • apstiprināšanas nolūkā ņem vērā visu revīzijas iestādes vai tās vārdā veikto revīziju rezultātus;
 • datorizēti glabā Komisijai deklarēto izdevumu grāmatvedības datus;
 • pārliecinās par tāda Eiropas Savienības finansējuma un, nepieciešamības gadījumā, soda procentu atgūšanu, kas saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem ir atzīts par nepamatoti izmaksātu;
 • uzskaita atgūstamās summas un Eiropas Savienības vispārējā budžetā atgūtās summas, ja iespējams, tās atskaitot no nākamajiem deklarētajiem izdevumiem.

 

 

Par programmu

Solidaritātes programmas mērķis ir cilvēku plūsmas pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Latvijai laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam Solidaritātes programmas ietvaros provizoriski ir pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums 33.91 miljona eiro apmērā.

Programmas ietvaros ir četri fondi - Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonds.

Plašāk par programmu Eiropas Komisijas mājaslapā, Iekšlietu ministrijas mājaslapā un Kultūras ministrijas mājaslapā.

pēdējo reizi aktualizēts: 16.01.2014.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija