• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Vispārīgā informācija

 

Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu 2004.–2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta administrēšanu.

CFLA funkcijas

Administrējot EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu (2004–2009), Aģentūra veic vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) deleģētās funkcijas:

 • izstrādā un slēdz sadarbības līgumus ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju;
 • nodrošina programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas uzraudzību;
 • apstiprina projektu progresa pārskatus / līdzekļu pieprasījumus;
 • veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
 • saskaņo grantu līgumu grozījumus, paraksta sadarbības līgumu grozījumus individuālo projektu, kā arī grantu shēmu un programmu ietvaros.

Augstāk minētās funkcijas tiek īstenotas šādos EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu, kā arī grantu shēmu un programmu ietvaros:

 • Vides ministrijas pārziņā esošo prioritāro sfēru Vides aizsardzība un Ilgtspējīga attīstība individuālajos projektos, kā arī apsaimniekotajā programmā Vides politikas integrācijas programma Latvijā;
 • Kultūras ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Eiropas Kultūras mantojuma saglabāšana individuālajos projektos;
 • Veselības ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Veselība individuālajos projektos;
 • Labklājības ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Bērni ar īpašām vajadzībām individuālajos projektos;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Cilvēkresursu attīstība un izglītība individuālajos projektos;
 • Tieslietu ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Tieslietas individuālajos projektos;
 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība individuālajos projektos, kā arī apsaimniekotajā programmā Pārrobežu sadarbības programma;
 • Iekšlietu ministrijas pārziņā esošās prioritārās sfēras Šengena individuālajos projektos;
 • Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekotajās grantu shēmās Nevalstisko organizāciju fonds, Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana un Projektu sagatavošanas fonds;
 • Akadēmisko programmu aģentūras apsaimniekotajās grantu shēmās Stipendiju grantu shēma un Akadēmisko pētījumu grantu shēma;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūras apsaimniekotajā grantu shēmā Īstermiņa ekspertu programma;
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apsaimniekotajā programmā Valsts un privātās partnerības veicināšanas programma;
 • Finanšu ministrijas pārziņā esošajā programmā Tehniskās palīdzības fonds.

 

 

Par programmu

EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta mērķis ir stiprināt Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) jaunās dalībvalstis administratīvās spējas, kā arī atbalstīt dažādu tautsaimniecības jomu attīstību. Lai sekmētu brīvo tirdzniecību kā līdzekli izaugsmes un labklājības sasniegšanai dalībvalstīs, tika izveidota Eiropas Ekonomikas zona. Eiropas Ekonomikas zonas līgums stājās spēkā 1994.gada 1.janvārī. 2004.gada 1.maijā tam pievienojās desmit jaunās ES dalībvalsis. Kā daļa no Eiropas Ekonomikas zonas paplašināšanās līguma tika radīti divi finanšu instrumenti - Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. Abu finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

Pieejamais finansējums no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim ir 50,5 miljoni eiro jeb 35,5 miljoni latu, paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to apgūt piešķirto finansējumu līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Plašāka informācija par programmu EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta mājaslapā.

 

pēdējo reizi aktualizēts: 11.10.2013.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija